lørdag 16. november 2013

The Big Five

I går kom jeg over et nytt program på NRK nett-TV som heter "Bør de gifte seg?". Programmet går ut på at to psykologer analyserer et parforhold basert på blant annet en personlighetstest. Personlighetstesten ser på fem ulike faktorer - derav navnet "Big Five". 

De fem faktorene er Utadvendthet, Varme, Kontroll, Temperament og Intellekt eller Åpenhet. NRK har utviklet en veldig forenklet versjon av en slik test som man kan ta HER. Når man tar testen sammenlignes man med et representativt utvalg av Norges befolkning og man rangeres som "Lav", "Middels" eller "Høy" ut i fra normalen.


Basert på en slik personlighetstest kan man også si noe om hvordan et parforhold muligens vil utvikle seg. Hvis man for eksempel scorer veldig ulikt på "Kontroll", er det sannsynlig at man vil krangle om husarbeid.

Jeg synes programmet var interessant, men jeg hadde nok aldri våget å delta selv.. Når det er sagt, følte jeg meg ganske sikker på at jeg og J er en god match og valgte derfor å ta testen og be J gjøre det samme. 


Som forventet hadde vi ingen store motsetninger, men vi scoret bare likt på to kategorier - "Varme" og "Kontroll". Resultatet fra disse kategoriene sier blant annet: "Dere scorer begge i den midterste tredjedelen på personlighetstrekket Varme og det er et godt tegn i et parforhold." og "Begge scorer høyt på personlighetstrekket Kontroll. Siden dette er viktig for dere begge, vil antagelig begge bidra med tid og energi i hverdagens rydding og vasking. Dette er en svært god ting i et parforhold".

Av ting vi bør være observant på, nevnes det at vi bør passe på å legge til rette for å snakke sammen slik at ikke forholdet etter hvert føles ensomt, siden jeg scorer lavt på utadvendthet, mens J scorer middels. 


Man kan jo selvfølgelig ikke legge for mye vekt på en slik forenklet test, men jeg tror i hvert fall resultatet stemte sånn noenlunde for oss. Det kom i hvert fall ingen store overraskelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar