søndag 22. september 2013

Litt mer om permisjon

Med tre måneder igjen til fødsel, begynner det virkelig å nærme seg fristen for å sende inn papirer til NAV og arbeidsgiver. Jeg har egentlig tenkt at det er jo lenge til enda, men siden permisjonen starter tre uker før termin og alle papirer må inn 4-6 uker før den tid, har jeg cirka en måned på meg.  

Jeg har jo tenkt mye, jeg har lest mye og jeg har hørt en del fra andre mødre. Denne uken satte jeg meg endelig ned å så på de faktiske tallene. Jeg har egentlig konkludert med at jeg gjerne vil være hjemme ”lengst mulig” – dvs 59 uker total permisjon, men samtidig vil jeg selvfølgelig også ha mest mulig utbetalt i løpet av permisjonsperioden – dvs 100 % lønn. Løsningen blir da å ta ut 100 % lønn i 49 uker og 10 uker ulønnet permisjon. Vi vil tjene i overkant av 12 000 kr på å gjøre det på denne måten. Regnestykket ser slik ut: 

Mors årsinntekt*antall uker (35) + Fars årsinntekt*antall uker (14) = sum 100 % 
(Mors årsinntekt*antall uker (45))*0,8 + (Fars årsinntekt*antall uker (14))*0,8 = sum 80 % 

Differansen mellom de to totalsummene er det man tjener på å velge det ene alternativet fremfor det andre. For å finne årsinntekt, ganger du timelønnen din med 1950 timer (fortutsatt at du jobber 7,5 timers dag og 37,5 timers uke). Vi fant altså ut at vi vil få mer utbetalt ved å velge 100 % lønn i 49 uker og 0 % i 10 uker, enn ved å velge 80 % lønn i 59 uker. 


Så var det bare å begynne å telle uker for å finne ut når permisjonen er over, når den ulønnede permisjonen starter og hvor ferien til neste år skal tas ut. Vi er ikke helt i mål enda, men jeg har satt opp et excelark som et utgangspunkt. Jeg satte opp ukenumrene i en kolonne og markerte med ett 1-tall de ukene hvor jeg og/eller J skal ha permisjon eller ferie. Jeg har brukt ulike fargekoder for de ulike variantene – for eksempel grønn for ukene før termin, sort for vanlig permisjon, blå for Js fødselspermisjon, rød for ulønnet permisjon og lilla for ferie.

 Slik det ser ut nå vil jeg gå ut i permisjon 4. desember 2013 og være tilbake på jobb 10. november 2014.  Frem til hun er ett år har jeg i tillegg rett på 1 times redusert arbeidsdag hvis jeg fremdeles ammer. Js permisjon starter når jeg begynner igjen på jobb, men nøyaktig hvordan vi skal gjøre det er ikke helt bestemt enda. Vi kan jo eventuelt ta ut noe permisjon samtidig hvis vi ønsker det eller vi kan velge å gradere noe av permisjonen hans slik at han heller er hjemme en dag eller to i uken over nyttår. 

Vi vet jo ikke om vi får barnehageplass fra januar av og vi vet ikke om vi har lyst å sende henne i barnehagen så tidlig, i hvert fall ikke fem dager i uken. Èn mulighet kan kanskje være dagmamma eller barnehage to-tre dager i uken og gradert permisjon på J, litt hjelp fra besteforeldre og litt fleksibelt hjemmekontor på meg, men dette har vi heldigvis litt lenger tid på å bestemme oss for. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar